ETT PASS PÅ 17,5 MINUTER!
Kan det vara sant? Javisst!

Eksågen Hälsocenter

Framtidens träning är här!!! Snabbare bättre, med personlig

coachning och uppkopplad så att du ser dina resultat.

Ät lunch hos oss


Passa på och ät en perfekt sammansatt lunch hos. Vi erbjuder mat från Foodbox, bra hälsosamt sammansatta maträtter.

ETT PASS PÅ 17,5 MINUTER!
Kan det vara sant? Javisst!

* Du tränar alltid rätt!
* Du behöver inte längre ställa in maskinerna!
* Du behöver inte längre köa!
* Du tränar 40% effektivare!
Med Milon-system är detta möjligt tack vare samspelet mellan tre nyckelkomponenter – Enkelt, säkert, effektivt

Passar alla kroppsyper mål och behov

Milon passar alla kroppstyper, behov och mål. Med oss blir aldrig träningen tråkig eller svår. Den ger DIG största möjliga resultat på kortaste tid. Effektivt och med snabba resultat

Excentrisk – Koncentrisk träning

I den traditionella träningsformen i milon loopen tränar du med en förutbestämd koncentrisk belastning baserad på cirka 60 % av din maxstyrka (vikten på tillbakavägen)

Adaptiv träning

När du tränar adaptivt, mer känt som drop-set, kommer belastningen att ställas in på cirka 70 % av din max styrka på varje maskin.
Belastningen kommer sedan gradvis, under minuten du tränar i maskinen, att automatiskt sänkas då du inte orkar mer.
Innan du börjar med adaptiv träning så gör du en styrketest i varje maskin för att mäta din styrka så Milonmaskinen skall ge dig en perfekt vikt att träna på för maximalt resultat.

Isokenetisk träning

Den sista träningsformen, isokinetisk träning, innebär att milonmaskinerna helt anpassar sig efter den kraft som du trycker och pressar i maskinerna. Här kan du utföra några riktigt tunga repetitioner och varva dessa med några lättare under den minuten du tränar. Denna form av träning ställer så klart höga krav på självdisciplinen varför denna träningsform kommer först när den tränande är van att träna och ta i. Isokinetisk träning är också enormt effektiv vid rehabträning där kunden har en begränsad styrka men på grund av träning snabbt kommer tillbaka till ett friskt tillstånd.

Eksågen Hälsocenter